Klimaatcompensatie

Een gemiddeld huishouden in Nederland zorgt voor de uitstoot van zo’n 9.000 kilo CO2 per jaar. Door bijvoorbeeld het huis te verwarmen, te douchen, apparaten te gebruiken, te vliegen en auto te rijden. CO2 (kooldioxide) is een broeikasgas: het draagt bij aan de klimaatverandering. Via klimaatcompensatie kunt u proberen uw bijdrage aan de klimaatverandering op te heffen.

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas warmt de aarde op. Dit verschijnsel heet het versterkte broeikaseffect. Op den duur kan dat ertoe leiden dat het ijs op de poolkappen sneller smelt, de zeespiegel stijgt, de woestijnen uitbreiden en het klimaat overal ter wereld verandert.

Via klimaatcompensatie is hier iets aan te doen. Bijvoorbeeld door bomen te planten die de CO2 opnemen en schone zuurstof afgeven. Of door vervuilende kolencentrales te vervangen door energiecentrales die duurzame energiebronnen gebruiken, zoals windenergie.

Meer informatie over klimaatcompensatie kunt u elders op deze webiste vinden. Uitgebreide informatie over klimaatcompensatie vindt u ook op de pagina 'Klimaatcompensatie' op de website van Milieu Centraal.

Daarnaast helpt het om minder CO2 uit te stoten. Bijvoorbeeld door af en toe de was buiten te hangen in plaats van de wasdroger te gebruiken. Of door de computer écht uit te zetten als je ‘m niet gebruikt. Meer suggesties vindt u bij de besparingstips op deze site.