Hoe werkt klimaatcompensatie?

Er zijn verschillende manieren om broeikasgassen te compenseren of CO2- uitstoot te voorkomen. De bekendste manier is de aanplant van bomen om CO2 te compenseren, de enige manier waarbij  CO2 echt uit de lucht wordt gehaald. U kunt ook gebruik maken van duurzame energie toepassing of energiebesparing en zo extraCO2- uitstoot te voorkomen. Er komen regelmatig meer methoden bij.

Bomen planten
Het compenseren van het broeikasgas CO2 kan via de aanplant van bossen. Om te groeien hebben bomen CO2 nodig. Aanplant van bossen kan in eigen land of elders in de wereld. De broeikasgassen verspreiden zich namelijk over de hele wereld, dus het maakt niet uit op welke plek je de bossen plant.

Duurzame energie
Investeren in duurzame energie gaat bijvoorbeeld door de aanleg van een windenergiepark, kleine biogasinstallaties of gebruik maken van zonnepanelen. In deze vorm gaat het om het voorkómen van CO2 uitstoot op een andere plek in de wereld.

Investeren in energiebesparing bij bedrijven
Net als bij het investeren in duurzame energie wordt bij energiebesparing voorkomen dat CO2 in de toekomst vrijkomt. Een voorbeeld is het vervangen van gloeilampen door spaarlampen. Investeren in energiebesparing kan kleinschalig, waarbij vooral burgers profiteren van de lagere energiekosten. Grootschalige energiebesparing is vooral gericht op bedrijven.

Verder lezen