U bent niet bevoegd om dit onderdeel te bekijken.
U dient zich in te loggen.
                                 


Details over de werkwijze van de aanbieders vindt u op de paginaís via het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Aanbieders van klimaatcompensatie die ook willen deelnemen aan het vignet kunnen contact opnemen. Zie de contactpagina voor details.

Future Emission Reductions (FERís)
Opname van CO2 of verminderde uitstoot van CO2, welke in de toekomst zal plaats vinden en welke door een onafhankelijke organisatie vooraf is gekwantificeerd en geverifieerd. Aangezien het toekomstige emissie-reducties betreft, en geen controle achteraf plaatsvindt, kan geen 100% zekerheid worden gesteld. FERís maken geen onderdeel uit van internationale standaarden.
FSC
Deze organisatie heeft het FSC-keurmerk gekregen voor haar bosprojecten. Dit keurmerk garandeert verantwoord bosbeheer met respect voor natuur en lokale bevolking.
Gold Standard
Gold Standard projecten zijn extra gescreend op duurzaamheid. Dit houdt in dat o.a. extra eisen worden gesteld op het gebied van milieu en respect voor de lokale bevolking. Het Gold Standard-keurmerk is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds en sluit bosaanplant uit als mogelijkheid.
Verified Emission Reductions (VERís)
Geverifieerde CO2-credits, waarbij door een onafhankelijke organisatie de gerealiseerde en gegarandeerde emissie-reductie is vastgesteld. VERís worden in de vrijwillige compensatie markt gehanteerd. De controle vindt altijd achteraf plaats.
Duurzame energie
Deze organisatie regelt haar klimaatcompensatie in de vorm van investeringen in duurzame energie. Hierdoor wordt uw uitstoot van CO2 en/of andere broeikasgassen gecompenseerd doordat elders uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen.
Energiebesparing
Deze organisatie investeert in energiebesparing elders in de wereld. Hiermee wordt uw uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd doordat elders uitstoot wordt bespaard.
Vliegreizen
De uitstoot van CO2 en/of andere broeikasgassen als gevolg van uw vliegreis worden door deze organisatie gecompenseerd. De organisatie berekent volgens een eigen berekeningsmethodiek de uitstoot van uw reis.
Autokilometers
De CO2-uitstoot van uw autogebruik wordt door de organisatie gecompenseerd. De organisatie berekent de uitstoot aan de hand van gereden kilometers of brandstofverbruik.
Aankopen
Uw aankopen met een creditcard worden automatische CO2-neutraalgemaakt door de bank of creditkaartmaatschappij
Vervoerskilometers
De uitstoot van CO2 als gevolg van uw gebruik van trein of bus wordt door de organisatie gecompenseerd. De uitstoot wordt berekend aan de hand van aantal gereisde kilometers.
Huishouden
Desgewenst kan deze organisatie de gehele uitstoot van broeikasgassen van uw huishouden compenseren. De berekening vindt plaats aan de hand van uw gas- en elektriciteitsrekening, gereden auto- en OV-kilometers en/of vliegreizen.
Aardgas
Deze organisatie biedt klimaatcompensatie van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van uw aardgasverbruik. Bij de verbranding van aardgas (methaan) ontstaat voornamelijk het broeikasgas CO2.
Ondernemen
Deze organisatie kan de uitstoot van CO2 en/of broeikasgassen van uw gehele onderneming compenseren. De berekening kan worden gedaan door de organisatie.
Bomen planten
De organisatie verzorgt klimaatcompensatie in de vorm van bosaanplant of herbebossingsprojecten. Bomen zetten onder invloed van zonlicht CO2 om in zuurstof en biomassa.