Kwaliteitscriteria

Afspraken
De aanbieders van klimaatcompensatie of klimaatneutrale producten die zich presenteren op deze website, vinden het belangrijk dat hun klanten maximaal inzicht hebben in de manier waarop zij de klimaatcompensatie uitvoeren. Ook hebben zij met elkaar afgesproken dat klimaatcompensatie aan een aantal minimum-kwaliteitseisen moet voldoen. Een toelichting op de afspraken is te vinden onder ‘transparantie’ en ‘kwaliteitscriteria’.

Hoe zijn de kwaliteitseisen gewaarborgd ?
Alle samenwerkende aanbieders klimaatcompensatie hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij zich vastleggen op het voldoen aan bovengenoemde kwaliteitscriteria en aan de eis om maximaal inzicht te geven aan hun klanten. De aanbieders leggen elkaar jaarlijks een jaarrapportage voor waarin ze moeten aantonen dat ze alle beloftes aan klanten hebben vervuld, inclusief een financiële rapportage. De partijen zijn niet verplicht deze rapportages openbaar te maken, maar het mag wel.

Aanbieders die niet aan de eisen kunnen voldoen, mogen het vignet ‘Samenwerkende Aanbieders Klimaatcompensatie’ niet meer voeren.

Alle organisaties die de intentieverklaring hebben ondertekend, zijn vanaf 2008 verplicht te rapporteren over hoe ze aan de eisen voldoen.

De integrale tekst van de intentieverklaring vindt u hier: Intentieverklaring (pdf)