Colofon

Deze website is ontwikkeld in opdracht van de samenwerkende aanbieders van klimaatcompensatie en klimaatneutrale producten die op de website vermeld staan. Het doel van de website is inzicht te geven in de werkwijze van de op de site genoemde aanbieders.

De informatie op de website is afkomstig van Milieu Centraal. Daarnaast wordt op verschillende plaatsen voor verdiepende informatie verwezen naar Milieu Centraal. Milieu Centraal levert consumenteninformatie over milieu en energie.   

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VROM.

Redactie, beheer en ontwerp
De redactie en het beheer van de website zijn in handen van de samenwerkende aanbieders van klimaatcompensatie en klimaatneutrale producten die op de website vermeld staan. De site is ontworpen door Xlab.

Copyright
Op de teksten op deze site is copyright van toepassing. Dit betekent dat teksten mogen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, mits de bron wordt vermeld. Gebruik voor zakelijke of commerciële doelstellingen en bij overname van grotere stukken (meer dan 250 woorden) is toestemming vooraf vereist. U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  over gebruik van teksten van deze website.

Vragen
Als u vragen heeft over deze website neemt u dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Voor vragen over de producten van de aanbieders kunt u terecht bij de aanbieders die op deze site vermeld zijn.

Disclaimer
De informatie op deze website is afkomstig van de op deze website genoemde aanbieders van klimaatcompensatie en klimaatneutrale producten en Milieu Centraal. Alle partijen hebben zorgvuldig gekeken naar de geleverde informatie. Echter, de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de informatie die te vinden is onder de kopjes ‘aanbieders’ en ‘kwaliteitscriteria’ ligt bij de aanbieders en de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de informatie die te vinden is onder de kopjes ‘klimaatcompensatie’ ligt bij Milieu Centraal. De nieuwsberichten zijn afkomstig van diverse media. De juistheid van de nieuwsberichten is daarom de verantwoordelijkheid van de media.

De aanbieders van klimaatcompensatie zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat zij zich houden aan de afspraken die staan vermeld onder ‘kwaliteitscriteria’.

De aanbieders op deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.