Veelgestelde vragen

Wat kun je compenseren?
Helpt klimaatcompensatie echt?
Kan ik niet beter minder CO2-uitstoot veroorzaken?
Hoe gaat klimaatcompensatie in zijn werk?
Wordt mijn geld goed besteed?
Waarom hebben de aanbieders geen CBF-keurmerk?
Hoe zit het met het toezicht op de aanbieders van klimaatcompensatie?
Kan ik me aanmelden voor deelname aan de samenwerking?

Wat kun je compenseren?
Vrijwel alle CO2-uitstoot en uitstoot van broeikasgassen die u veroorzaakt kunt u laten compenseren. Van vlieg- en autoreizen tot de aankoop van een kledingstuk of uw lunch.

Helpt klimaatcompensatie echt?
Met klimaatcompensatie maakt u een activiteit CO2- of klimaatneutraal. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de aanplant van bossen wordt een deel van de huidige CO2 uit de lucht gehaald. Bij investeringen in duurzame energie wordt CO2-uitstoot in de toekomst voorkomen. Beide zorgen voor minder CO2 in de atmosfeer. Klimaatcompensatie heeft dus echt effect.

Kan ik niet beter minder CO2-uitstoot veroorzaken?
Voorkomen is inderdaad beter dan genezen. Hoe minder CO2 u veroorzaakt, hoe minder er gecompenseerd hoeft te worden. Besparen op energie, minder vliegen, fietsen of openbaar vervoer in plaats van de auto en overschakelen op groene stroom helpen daarom het probleem van klimaatverandering bij de bron te pakken. Hoe u energie – en daarmee CO2 uitstoot - kunt besparen, ziet u bij de besparingstips op deze site en op de website van Milieu Centraal.  

Hoe gaat klimaatcompensatie in zijn werk?
Veel gebruikte manieren om CO2-uitstoot te compenseren zijn bosaanplant en investeren in duurzame energie. Wanneer u een activiteit wilt compenseren, dan koopt u deze klimaatcompensatie in bij een aanbieder, bijvoorbeeld bij een van de aanbieders op deze site. Deze aanbieders planten zelf geen bomen en bouwen ook zelf geen windmolens of zonnepanelen, maar zij investeren op hun beurt in organisaties die deze activiteiten uitvoeren. Dit kan rechtstreeks, of via de aanschaf van zogenaamde CO2-credits, die voor een bepaalde hoeveelheid gecompenseerde CO2-uitstoot staan.

Wordt mijn geld goed besteed?
De aanbieders  van klimaatcompensatie op deze site voldoen aan kwaliteitscriteria, waarmee u er zeker van bent dat het geld dat u betaalt aan CO2-compensatie daadwerkelijk wordt besteed aan CO2-compensatie. Kortom: u koopt klimaatcompensatie in en krijgt die ook. Alle deelnemers op deze site hebben afspraken gemaakt over de controle. Hierover leest u meer onder het kopje ‘kwaliteitscriteria’ op deze site.

Overigens brengen de aanbieders van klimaatcompensatie wel kosten voor hun diensten in rekening. De criteria zeggen niets over de vraag bij welke aanbieder u de meeste waar voor uw geld krijgt. De ene aanbieder zal meer kosten maken om CO2 te compenseren dan een andere.

Waarom hebben de aanbieders geen CBF-keurmerk?
Alleen goede-doelenorganisaties kunnen een CBF-keurmerk krijgen. De Belastingdienst bepaalt wat een goede doelen organisatie (ANBI-Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Vervolgens kan die organisaties het CBF-keur aanvragen.  Een van de voorwaarden van het CBF-keurmerk is bijvoorbeeld dat de organisatie maximaal 25% van het ingezamelde geld aan fondswerving mag besteden, waaronder dus het afhandelen van uw compensatie. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt ook de betrouwbaarheid van de organisaties en jaarlijks of een organisatie aan de voorwaarden voldoet en blijft voldoen. Heeft een organisatie ook het CBF-keurmerk dan is dat een extra waarborg. Aanbieders van klimaatcompensatie kunnen alleen in aanmerking komen voor het CBF-keurmerk als zij erkend zijn als goed doel (ANBI) en zich aan de voorwaarden van het keurmerk houden. Commerciële organisaties kunnen hiervoor niet in aanmerking komen. U vindt meer toelichting over de bedrijfsvoering van onze deelnemers op de pagina's onder het kopje 'aanbieders ' op deze website. Meer informatie over het CBF-keurmerk vindt u op de website van het CBF.  

Hoe zit het met het toezicht op de aanbieders van klimaatcompensatie?
Klimaatcompensatie is relatief nieuw. Op dit moment stelt de Nederlandse overheid geen regels aan aanbieders van klimaatcompensatie. Wel zijn er naast het CBF ook diverse internationaal erkende organisaties die zich met controles bezig houden. Er zijn diverse manieren van klimaatcompensatie en bovendien verschillende manieren om dat weer te controleren. Verschillende aanbieders in Nederland werken via deze site samen om de klanten meer inzicht te verschaffen. Bovendien controleren de aanbieders elkaar. 

Meer over (internationale) controle van klimaatcompensatie vindt u op de website van Milieu Centraal over het onderwerp 'Klimaatcompensatie'.

Kan ik me aanmelden voor deelname aan de samenwerking?
Alle organisaties die klimaatcompensatie aanbieden en die aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals aangegeven onder ‘kwaliteitscriteria' op deze website en in de intentieverklaring, kunnen zich aanmelden als kandidaat-lid. Aanmelden kan via de contactpagina. U krijgt dan een reactie van het secretariaat. Kandidaat-leden zullen een uitnodiging krijgen van de huidige samenwerkende aanbieders om gegevens te verstrekken en vervolgens uitgenodigd worden op een bijeenkomst voor leden en nieuwe leden. Wanneer de intentieverklaring akkoord is bevonden, zal de deelnemer bij de eerstvolgende toetsing worden beoordeeld.