Transparantie

De samenwerkende aanbieders van klimaatcompensatie hebben met elkaar afgesproken dat ze hun klanten informeren over de volgende zaken:

  • hoe de klimaatcompensatie plaatsvindt: door het planten van bomen, investeren in duurzame energie of door investeren in energiebesparing (zie voor meer informatie hierover hoe)
  • hoe de controle plaatsvindt: het gaat dan om controle op het feit dat de investeringen van klanten leiden tot extra bosaanplant en duurzame energievermogen en dat de klimaatcompensatie maar één keer aan een klant wordt verkocht (zie voor meer informatie over controle 'Controle van klimaatcompensatie' op de website van Milieu Centraal) 
  • hoe de CO2-uitstoot van klanten wordt berekend: de samenwerkende aanbieders zijn verplicht hun klanten te laten weten hoeveel uitstoot van broeikasgassen ze berekenen voor hun activiteiten, hoe ze tot die berekening komen, en welk deel daarvan ze voor hen compenseren (bijvoorbeeld alle broeikasgassen of alleen CO2, de broeikasgassen uit de hele keten of alleen van de gebruiksfase)

Tenslotte hebben de samenwerkende aanbieders op deze website met elkaar afgesproken termen als ‘klimaatneutraal’, ‘CO2-credits’ en andere termen allemaal op dezelfde manier te gebruiken.