Kwaliteitscriteria

Naast afspraken over de informatie die de samenwerkende partners aan hun klanten geven, hebben ze ook een aantal waarborgen aan de klanten met elkaar afgesproken:

  • klanten krijgen gegarandeerd de hoeveelheid klimaatcompensatie die hen is toegezegd 
  • het geld dat klanten investeren in klimaatcompensatie komt altijd ten goede aan extra investeringen in duurzame energie, bosaanplant of energiebesparing (officieel heet dit dat klimaatcompensatie ‘additioneel’ moet zijn)
  • er vindt altijd verificatie plaats van de hoeveelheid vastgelegde (in bos) of vermeden (door duurzame energie of energiebesparing) CO2 door een onafhankelijke instantie
  • klimaatcompensatie mag niet ten koste gaan van biodiversiteit; gezondheid, welzijn en veiligheid van mens en dier.