Begrippen

De aanbieders van klimaatcompensatie die zich op deze website presenteren, hebben afgesproken om transparant, eerlijk en eenduidig over CO2 compensatie te communiceren ondermeer door de onderstaande begrippen allemaal op dezelfde manier te gebruiken. U weet zo waar u aan toe bent.

CO2-compensatie
Het compenseren van de veroorzaakte CO2 uitstoot door een activiteit of product door het vastleggen van CO2 of het voorkómen van CO2 uitstoot elders. Met CO2 compensatie kan CO2-neutraliteit bereikt worden. (zie verder bij CO2-neutraal).

Klimaatcompensatie
Het compenseren van de veroorzaakte uitstoot van alle broeikasgassen (vertaalt naar CO2 equivalenten) door een activiteit of product door het vastleggen van CO2 of het voorkómen van CO2 uitstoot elders. Met klimaatcompensatie kan klimaatneutraliteit bereikt worden

CO2-neutraal
Een product of activiteit waarvan de volledige CO2 uitstoot is gecompenseerd.

Klimaatneutraal
Een product of activiteit waarvan de volledige uitstoot van alle broeikasgassen is gecompenseerd. Vliegtuigen stoten bijvoorbeeld ook nog andere broeikasgassen uit. Die een tweemaal zo groot broeikaseffect veroorzaken. Klimaatneutraal vliegen compenseert ook deze broeikasgassen. CO2 neutraal vliegen slechts 1/3 van het effect van uw vliegreis.

CO2-credits
De gegarandeerde opname van CO2 of het gegarandeerd voorkómen van de uitstoot van CO2, gedefinieerd in gewichtseenheden CO2.

CER (Certified Emission Reduction)
Gecertificeerde CO2 credits, welke voldoen aan de criteria van de CDM of JI mechanismen binnen het Kyoto protocol. CER’s kunnen worden ingezet om te voldoen aan Kyoto verplichtingen dle landen hebben. De controle vindt achteraf plaats zodat zekerheid kan worden gegeven over de bereikte emissiereducties. CER’s worden in de verplichte, Kyoto markt gehanteerd. Voor de compensatie van reizen  worden deze bijna nooit gebruikt.

VER (Verified Emission Reduction)
Geverifieerde CO2 credits, waarbij door een onafhankelijke organisatie de gerealiseerde en gegarandeerde emissiereductie is vastgesteld. De controle vindt achteraf plaats zodat zekerheid kan worden gegeven over de bereikte emissiereducties. VER’s worden in de vrijwillige compensatie markt gehanteerd.

FER (Future Emission Reduction)
Opname van CO2 of verminderde uitstoot van CO2, welke in de toekomst zal plaats vinden en welke door een onafhankelijke organisatie vooraf is gekwantificeerd en geverifieerd. Het betreft toekomstige emissie reducties, waarvan de controle achteraf plaatsvindt, pas dan kan de compensatie worden vastgesteld. FER’s worden in internationale standaarden aangeduid als ex ante credits.

Emissierecht
Het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten gedurende een bepaalde periode. Een overschot aan emissierechten kan door organisaties met een Kyoto verplichting worden verhandeld. Emissierechten worden in de verplichte, Kyoto markt gehanteerd en niet voor vrijwillige compensatie.